Arxiu Vilalleons

De l'exposició de fotos de Vilalleons, a les antigues escoles.
Digitalitzades per en Xevi Pona - Editades per en Toni Bosch