UTILIZAR LES FOTOS

Tot i que les fotos són públiques, són propietat de l'autor. La descàrrega i la seva utilització necessiten la seva autorització, que es pot demanar per correu a l'adreça fotos@fotosvilatorta.cat indicant la publicació i la referència de la foto.

Les fotos sol·licitades s'entregaran sense la marca d'aigua.