2021-07-03 Inauguració de l'Estela de la Sardana

Fotos: Anna Diago, Cristina Miravet, Èlia Miravet, Lluís Vilalta, Joan Farrés