2021-03-13 De Sant Julià a Sau en Mehari, per camins de cabres

Vídeo Joan González, amb l'actuació d'en Jesús i en Miquel