2019-04-21 Caramelles del Roser

Fotos - Toni Bosch

El castell - Vídeo - Toni Bosch

Certeses - Vídeo - Toni Bosch

Vilatorta - Fotos i so - Toni Bosch